Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Qua việc sử dụng website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Hocmai247.vn như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng tuyên bố là không cho rằng Hocmai247.vn  phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với thông tin, những khuyến nghị, và/hoặc lời khuyên chứa đựng trong website này. Bạn không được phép sử dụng website Hocmai247.vn của Hocmai247.vn khi không chấp nhận những điều khoản và điều kiện chung này.
 
 1. Website Hocmai247.vn này được biên soạn vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, Hocmai247.vn không đưa ra ra bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng thông tin − nhưng không chỉ là thông tin mà thôi − bao gồm những mô tả và tư vấn kỹ thuật về trồng trọt, được chứa đựng hoặc được đề cập đến trên website này là hoàn chỉnh, chính xác, và phù hợp đối với mục đích mà người sử dụng website này có thể gán cho nó. Vì thế, Hocmai247.vn không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm những thiệt hại hoặc tổn thất sau đó về lợi nhuận, trừ khi có liên quan đến hành động sai trái cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng từ phía Hocmai247.vn . Hơn nữa, Hocmai247.vn sẽ không chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không có khả năng sử dụng website này.
 2. Hocmai247.vn có quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào đối với website này và nội dung của nó, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Hocmai247.vn . Hocmai247.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy. Không ai khác ngoài Hocmai247.vn được phép thay đổi nội dung của website này.
 3. Website này có thể chứa đựng những liên kết  đến những website khác những thông tin tham khảo từ các website khác. Vì Hocmai247.vn không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên Hocmai247.vn sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.
 4. Website này có thể chứa đựng thông tin tham khảo về một số giống và những giống này sẽ không phù hợp cho mốt số quốc gia nhất định. Những thông tin tham khảo này, trong bất cứ tình huống nào và dưới bất cứ hình thức nào, không hàm ý rằng Hocmai247.vn sẽ bán, hoặc có ý định bán các hạt giống này tại các quốc gia được nêu.
 5. Hocmai247.vn không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng và/hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này.
 6. Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của Hocmai247.vn . Không có phần nội dung nào của website này được phép sao chép lại và/hoặc xuất bản bằng cách in ấn, photocopy, bằng công nghệ kỹ thuật số hoặc bất cứ hình thức nào khác, nếu trước đó không nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Hocmai247.vn .
 7. Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Hocmai247.vn này được soạn phù hợp với pháp luật của Việt Nam.  
 

 
Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Top thành viên điểm cao nhất
 • 10
  Lê Đình Quân
  ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THEO CẤU TRÚC BỘ GD&ĐT - Mức 9+
 • 10
  Lê Cẩm Tú
  ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THEO CẤU TRÚC BỘ GD&ĐT - Mức 9+
 • 10
  Lê Bá Quang
  ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THEO CẤU TRÚC BỘ GD&ĐT - Mức 8+
 • 10
  Lê Đình Quân
  ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THEO CẤU TRÚC BỘ GD&ĐT - Mức 9+
 • 10
  Lê Mỹ Trường Thọ
  KHẢO SÁT SÓNG ÂM 01 - A19
Top level thành viên cao nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây